FAALİYET ALANLARIMIZ

İŞ HUKUKU

İş hukuku, işveren ve işçi arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır.Bu hukuk dalına ilişkin uyuşmazlıklarda hem işçilere hem de işverenlere hukuki destek sağlamaktayız.İş hukukuna Dair Vekillik HizmetlerimizKıdem Tazminatı Alacağı Davasıİşe İade Davasıİhbar Tazminatı Alacağı DavasıFazla ...

İncele
VATANDAŞLIK HUKUKU

Türk Hukuk sisteminde 28/07/2016 tarihinde başlayan ve en son 07/12/2018 tarihinde yapılan değişiklikler ile Yabancılar için Vatandaşlık başvuru süreçleri ve şartları çok ciddi ölçüde kolaylaştırılmıştır. Böylece Türk Vatandaşlığının Yatırım yolu ile kazanılması, ...

İncele
HUKUKİ DANIŞMANLIK

Hukuki danışmanlık gerek gerçek gerekse tüzel kişilerin, içinde bulundukları sektör veya durumlar ile alakalı işleyişin sağlıklı olarak devam edebilmesi adına, uzman hukukçular tarafından sürekli bir halde müvekkilleri ile çalışmaları şeklinde kısaca özetlenebilir. ...

İncele
TİCARET HUKUKU

Gelişmekte olan ve gittikçe globalleşen ticari hayat sebebi ile, ticari işletmelerin artması ve buna bağlı olarak hukuki risklerin ve ticaret hukuku alanına bağlı olan tüm ihtiyaçların arttığı önemli bir gerçektir. Türk Hukukunda ticari ilişkiler ayrıntılı, titiz ve güçlü ...

İncele
AİLE HUKUKU

Aile, toplumun temel yapı taşı olması itibariyle gerek sosyoloji biliminin gerekse hukuki disiplinin odaklarından biridir. Aile hukuku evlilik bağının kurulması öncesinden başlayıp, birliğin sonlandırılması, ortak çocuk ile kişisel ilişki kurulması, mal varlığı haklarının ve evlilik birliğinin korunması gibi ...

İncele
ŞİRKETLER HUKUKU

Şirketler hukuku, hukukun ana dalları altında incelendiğinde ticaret hukuku bünyesinde yer alır. Ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devir edilmesi gibi konulara dair genel kuralları içermekle beraber şirketlere dair hukuki ilişkileri ve uyuşmazlıkları düzenleyen bir hukuk ...

İncele
GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul Hukuku gerek gerçek gerekse tüzel kişiler olmak üzere hemen her kesimi yakından ilgilendiren bir hukuk dalıdır. Medeni Hukuk’un bir parçasını teşkil eden eşya hukuku bölümleri içinde önemli bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Gayrimenkul Hukukunun temelini ...

İncele
İletişim Bilgileri