MAKALELER

Tüm Makaleler
23.06.2021

Telafi Çalışması Nedir, Nasıl Uygulanmalıdır?

1-İşyerinde zorunlu nedenlerle işin durması

Örneğin yangın, deprem, sel gibi doğal afetler veya salgın hastalıklar nedeniyle işin durması,

 

2-Ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi,

Örneğin Ramazan Bayramı arife gününün Pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle işverenin Pazartesi günü hiç çalışmamaya karar vermesi veya son gününün Perşembeye denk gelmesi nedeniyle Cuma gününü de tatil yapması

 

3-Yukarıdakilere benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma süresinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tatil edilmesi,

Örneğin makinelerin arızalanması, bakıma alınması veya elektrik arızaları sebebiyle işin tatil edilmesi

 

4-İşçinin talebi ile kendisine izin verilmesi

 

hallerinde işveren, çalışılmayan bu süreler için sonraki iki ay içinde işçiye telafi çalışması yaptırabilir. Bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz. Gerçekten de bu tür durumların ortaya çıkması halinde işveren, işçinin çalışmadığı süre kadar işçiden alacaklı olmuş olur. Dolayısıyla, örneğin bir tam gün izin talep eden ve günlük çalışma süresi 9 saat olan bir işçi, günlük mesaisinden sonra 3 günde 3’er saat fazla çalışarak işverene olan borcunu ödemiş olur.

Yukarıda yazılı durumlardan biri ortaya çıktığında telafi çalışması için işçi ve işverenin anlaşmasına veya işçinin izin vermesine gerek yoktur. Telafi çalışmasını işveren tek taraflı bir kararla yaptırabilir. Telafi çalışmasına katılmak istemeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmemiş sayılacağından işveren, işçinin iş akdini kıdem tazminatı ödemeden derhal sona erdirebilir.

Ancak telafi çalışması, günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati aşmamak ve günde 3 saatten fazla olmamak zorundadır. Yani işveren, 4 saatlik bir telafi çalışmasını aralıksız bir şekilde yaptıramaz.

Telafi çalışmaları akdi veya normal hafta tatilinde, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde, işçinin raporlu olduğu günlerde, işçinin kanunen izinli olduğu günlerde veya gece çalışma süresi içinde yaptırılamaz.

Av. Arb. Rasim Bozkurt

Tüm Makaleler
İletişim Bilgileri