MAKALELER

Tüm Makaleler
17.06.2021

Çalışma Süresi Nedir, Ne Kadardır, Çalışma Süresinde Sayılan ve Sayılmayan Haller Nelerdir?

Çalışma süresi, işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği süre olup günlük en çok 11 saat, haftada en çok 45 saattir. Yer altı maden işlerinde çalışanlar için bu süre günlük en çok 7.5, haftada  ise 37.5 saattir. Bu süreler artırılamaz ancak azaltılabilir.

Aşağıdaki süreler çalışma süresinden sayılmaz, yani bu sürelerde işçi çalışmamış sayılır.

a-Yemek ve çay molaları gibi ara dinlenme süreleri,

b-İşçinin gerek bireysel imkanla ve gerekse servis aracıyla işe gidip gelmede geçirdiği süreler.

 

Aşağıdaki süreler ise çalışma süresinden sayılır, yani bu sürelerde işçinin çalıştığı varsayılır.

a-İşçinin, işyerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler,

b- İşçinin işyerinde iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği sürüler,

c- Asıl işini yapmaksızın herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle geçirilen süreler,

d- Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler,

e- Madenlerde, taşocaklarında yahut her ne şekilde olursa olsun yeraltında veya su altında çalışılacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler,

f- Çalışanlara verilen iş sağlığı ve eğitimlerinde, eğitimde geçen süreler,

g- Demiryolları, karayolları ve köprülerin yapılması, korunması ya da onarım ve tadili gibi, işçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri gereken her türlü işlerde bunların toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp getirilmeleri esnasında geçen süreler.

 

Çalışma süresi kural olarak haftanın çalışılan günlerine eşit olarak bölünür. Sadece hafta içi çalışılan işyerlerinde bu günlük 9 saate, Cumartesi günü de çalışılan işyerlerinde ise bu günlük 7.5 saate tekabül eder.

Bununla birlikte taraflar daha baştan iş sözleşmesiyle işverene yetki vererek veya sonradan anlaşarak çalışma sürelerini haftanın çalışılan günlerine günlük 11 saati aşmamak koşuluyla farklı şekilde de dağıtabilirler. Örneğin hafta içi 8.5 saat, cumartesi 2.5 saat veya hafta içi ilk 4 gün 10 saat, Cuma günü 5 saat gibi.

Yukarıda açıklanan haftalık 45 saatlik çalışmanın üstünde yapılacak çalışmalar ise fazla mesai sayılır.

Av. Arb. Rasim Bozkurt

Tüm Makaleler
İletişim Bilgileri