MAKALELER

Tüm Makaleler
29.06.2021

Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma Nedir?

Bir işyerinde faaliyetin aksamasına-durmasına sebep olan bir arıza çıkması veya henüz bir arıza çıkmamış olsa da gerekli müdahale yapılmazsa bir patlama tehlikesinin olması veya bir toprak kayması, sel tehlikesi nedeniyle işyerindeki makinelerin veya eşyaların başka bir yere acil taşınması gerekmesi veya bir yangının söndürülmesi gibi zorunlu durumlarda işveren, işçilere fazla çalışma yaptırabilir.

Zorunlu nedenlerle yaptırılan bu fazla çalışma, işyerinin normal çalışmaya dönmesine kadar yaptırılabilir. İşyeri normal seyrine döndükten sonra “zorunlu nedenle fazla çalışma” yaptırılamaz.

Zorunlu nedenlerle fazla çalışmadan bahsedebilmek için elbette haftalık çalışma süresi olan 45 saatin, zorunlu nedenlerle yapılan fazla çalışma sebebiyle aşılmış olması gerekir.

İşçi, işverenin zorunlu nedenlerle fazla çalışma isteğine uymak zorundadır. Bu konuda işçinin onayı aranmaz. Zira zorunlu nedenlerle fazla çalışma, işçinin sadakat borcu gereği uyması gereken bir yükümlülüktür. Bu nedenle zorunlu nedenle fazla çalışmayı sağlığı gibi haklı bir nedeni olmadan reddeden işçinin iş sözleşmesi işveren tarafından haklı nedenle feshedilebilir.

Yukarıdaki gibi zorunlu nedenlerle fazla çalışma yaptırılan işçiye, aynı normal fazla mesai yapmış gibi saatlik ücretinin birbuçuk katı tutarında fazla mesai ödemesi yapılır. İşveren bu ödemeyi yapmazsa bu sefer işçi iş akdini haklı nedenle feshedebilir.

Av. Arb. Rasim Bozkurt

Tüm Makaleler
İletişim Bilgileri