VATANDAŞLIK HUKUKU

Türk Hukuk sisteminde 28/07/2016 tarihinde başlayan ve en son 07/12/2018 tarihinde yapılan değişiklikler ile Yabancılar için Vatandaşlık başvuru süreçleri ve şartları çok ciddi ölçüde kolaylaştırılmıştır. Böylece Türk Vatandaşlığının Yatırım yolu ile kazanılması, dünyadaki en hızlı ve en ekonomik vatandaşlık kazanma yollarından biri haline gelmiştir.

 

BİR BAKIŞTA TÜRKİYE

Türkiye Asya ile Avrupa’yı bağlayan bir Avrasya ülkesidir. Coğrafya olarak birçok antik imparatorluğa ev sahipliği yapmış kültürel mirası zengin olup aynı anda birçok kültürü barındırmaktadır. Türkiye 84 milyon nüfusa sahip olup, 750 milyon Avrupa nüfusuna, 400 milyon Ortadoğu nüfusuna ve 300 milyon doğusunda ve kuzeyindeki ülke nüfusuna sınır komşuluğu bulunmaktadır. İpek yolu üzerinde yer almakta olup bu yol güzergahında Avrupa’dan Çin’e uzanan demiryolu hattının, karayollarının ve uçuş güzergahının ortasında bulunmaktadır. Ayrıca nüfus açısından eğitimli ve nitelikli iş gücü barındırmaktadır. 

Üç tarafı denizlerle çevirili, Dünya çapında meşhur sayısız plajı, doğal ve tarihi güzelliği barındıran Türkiye, iklim olarak ılıman iklime sahip olup 4 mevsim belirgin olarak yaşanmaktadır.

 

TÜRK VATANDAŞLIĞININ YATIRIM YOLUYLA KAZANILMASI

Türk vatandaşlığının yatırım yoluyla kazanılmasının en kolay ve en çok başvurulan 2 temel şekli bulunmaktadır.

 

1-    En az 400.000 USD veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı satın alıp tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koydurmak

2-    En az 500.000 USD veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırıp üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunmak

Bunlarla birlikte vatandaşlık kazanılması için aşağıdaki yollar da mevcuttur.

3-    En az 500.000 USD veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirmek

 4-    En az 50 kişilik istihdam oluşturmak

5-    En az 500.000 USD veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını satın alıp üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunmak

6-    En az 500.000 USD veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Gayrimenkul Yatırım Fonu veya Girişim Sermayesi Katılım Fonu aldığını belgeleyerek ve üç yıl satmayacağına dair taahhütte bulunmak

HANGİ BELGELERE İHTİYACIM VAR?

1- Başvuru Formu (VAT-4)

2- Altı (6) adet renkli fotoğraf

3- Aile Nüfus Kayıt Örneği

4- Geçerli pasaportun noter onaylı tercümesi

5- Doğum Belgesi

6- İkamet İzni

7- Uygunluk Belgesi

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

1-    Türk Vatandaşlığının Yatırım yolu ile kazanılmasında izlenmesi gereken süreç nedir?

  • Yönetmelik’in 20 nci maddesinde belirtilen yatırım şartlarından birinin yerine getirilmesi ve ilgili kurumdan Uygunluk Belgesi’nin alınması,
  • 6458 sayılı Kanun’un 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca kısa dönem ikamet izni alınması,
  • Yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığı kazanılması için ikamet edilen İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne başvuru yapılması.

2-    Kimler yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığı başvurusunda bulunabilir?

4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alan yabancılar ile turkuaz kart sahipleri.

3-    Türk Vatandaşlığının edinimi için yapılan başvuruyu Avukata vekalet vererek yapabilir miyim?

Yatırımcı olarak başvuru yapacak yabancılar bu konuda özel vekalet vermek suretiyle Avukat vasıtasıyla başvurularını yapabilirler.

4-    Vatandaşlık Başvuru süreci ne kadar sürmektedir?

Uygunluk Belgesi alındıktan sonra 60 ile 90 gün arasında Vatandaşlık Başvuru süreçleri sonuçlandırılmaktadır.

5-    Uygunluk Belgesi nedir?

Yabancı yatırımcılarca gerek vatandaşlık gerekse ikamet izni başvurularında kullanılmak üzere 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği 20 nci maddesinde yer alan asgari yatırım şartının sağlandığını tespit etmek amacıyla ilgili kurumlarca düzenlenen belgedir.

6-    Daha önce yapılmış yatırımlar için Türk Vatandaşlığı başvurunda bulunabilir miyim?

12.01.2017 tarihinden önce yapılan yatırımlar kapsam dışındadır.

7-    Uygunluk Belgesi alındıktan sonra nereye başvuru yapılır? 

Yukarıda maddeler halinde belirtilen şartları taşıyan ve ilgili kurumlarca adına uygunluk belgesi düzenlenen kişiler 6458 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin (j) bendi kapsamında ikamet izni için ikamet ettiği İl Göç İdaresi Müdürlüğüneya da İstanbul ve Ankara’da faaliyette bulunan Özel Ortak Ofislere başvurur.

8-    Vatandaşlık Başvuruları neye göre sonuçlandırılır?

Yabancıların vatandaşlık başvuruları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirilir; milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek herhangi bir durumu bulunmayan kişilerin Türk Vatandaşlığını kazanmalarına ilişkin karar Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulur. Nihai karar Cumhurbaşkanı tarafından verilmektedir.

9-    Türk Vatandaşlığına başvuru yapabilmek için Türkçe bilmem gerekiyor mu?

Türk vatandaşlığına başvuru için Türkçe bilmenize gerek yoktur.

10- Türk Vatandaşlığına başvuru için başvurumun herhangi bir aşamasında Türkiye’de bulunmam gerekiyor mu?

Taşınmaz alımından vatandaşlık kazanılması dahil olmak üzere tüm süreci Türkiye’ye hiç giriş yapmadan bizimle tamamlayabilirsiniz. Bu durumda başvurunuz tamamlandığında kimliğinizi almak için ülkenizdeki Türk Konsolosluğu veya Büyükelçiliğinden kimliğinizi ve Pasaportunuzu temin edebilirsiniz.

11- Satın Aldığım taşınmazı 3 yıl sonra satabilir miyim?

Satın aldığınız taşınmazı 3 yıl sonra satabilir veya sahip olmaya devam edebilirsiniz.

12- Satın aldığım taşınmazı kiraya verebilir miyim?

Satın aldığınız taşınmazı hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın kiralayabilir veya kendiniz kullanabilirsiniz. Kiralama işlemlerinde ofisimiz de yardımcı olabilecektir.

13- Eşim ve çocuklarımın başvurusu ne zaman olacak ve ayrıca ücretlendirilecekler mi?

Eşiniz ve çocuklarınızın başvurusu sizin ile birlikte olacak olup ayrıca ücretlendirilmeyeceklerdir.

14- Türk Vatandaşlığını kazandıktan sonra doğum yoluyla Türk Vatandaşlığını kazanan kişilerden ne gibi farkım olacak?

Yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığını kazanan yabancılar, doğum yoluyla Türk vatandaşlığını kazananlar ile aynı statüdedir. Nitekim Türkiye’de 2. Sınıf vatandaşlık sistemi yoktur.

15- Türk Vatandaşlığını kazanırsam önceki vatandaşlığıma ne olacak, aynı anda iki ülke vatandaşı olabilir miyim?

Türk vatandaşlığını kazandıktan sonra önceki vatandaşlığınızı muhafaza etmenizde bir sakınca yoktur. Nitekim Türkiye çifte vatandaşlığa izin veren ülkeler arasındadır.

16- Türk Vatandaşlığı için hangi ülke vatandaşları başvuru yapabilir?

Yatırım yoluyla vatandaşlık başvurusunda ülke sınırlaması bulunmamaktadır ancak Suriye vatandaşları taşınmaz edinimi yoluyla vatandaşlık başvurusunda bulunamazlar.

İletişim Bilgileri