MAKALELER

Tüm Makaleler
04.01.2021

İşçinin 2 Gün İşe Gitmemesinin Sonuçları Nedir?

İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 2 iş günü işine devam etmemesi halinde işveren, işçinin iş akdini kıdem tazminatı ödemeden sona erdirebilir.

Ancak işverenin işçinin devamsızlık sebebini -ispat için başka bir seçeneği yoksa- noterden ihtarname göndererek araştırması gerekir.

Bunu araştırmadan yapılacak bir fesihte işçinin haklı bir sebeple işine gelemediği anlaşılırsa fesih haksız olmuş olur. Dolayısıyla işveren kıdem ve ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilir.

Av. Arb. Rasim Bozkurt

Tüm Makaleler
İletişim Bilgileri