MAKALELER

Tüm Makaleler
04.11.2022

İstifa

İstifasını bir nedene bağlayan işçi istifa nedeniyle bağlıdır. Örneğin “özel nedenlerle istifa ediyorum”, “şahsi-kişisel gerekçelerle istifa ediyorum” veya “ailevi nedenlerle istifa ediyorum” diye yazarak işten ayrılan bir işçinin bu nedenlerle işten ayrıldığı kabul edilir. Dolayısıyla sonradan fazla mesai gibi bazı hakları olduğunu ispatlayıp alsa da kıdem tazminatını alamaz.

Bununla birlikte özel nedenlerle, kişisel-şahsi gerekçelerle veya ailevi nedenlerle istifasına rağmen işveren bir süre daha işçiyi çalıştırdıktan sonra istifa koduyla çıkışını yaparsa artık işçi istifayla değil işveren tarafından çıkarılmış sayılacağından kıdem tazminatını ve hatta ihbar tazminatını talep edebilir.

Ayrıca “Gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum” diye yazarak işten ayrılır ve fakat aslında bazı hakları için, örneğin ücretinin sigortada düşük gösterildiği veya fazla mesailerinin ödenmediği için istifa etmiştim diyerek makul bir süre içinde dava açar ve bunu ispatlarsa bu hakları yanında kıdem tazminatına da hak kazanır.

İşçinin iradesinin fesada uğratılmasıyla örneğin tazminatının verileceği vaadiyle istifa alınması ve fakat bir ödeme yapılmaması halindeyse 1 yıl içinde işçi dava açar ve iddiasını ispatlarsa kıdem tazminatını yine isteyebilir.

Şarta bağlı istifa geçerli olmadığı gibi tarihsiz, matbu ve boşluk doldurma şeklinde alınan istifa dilekçeleri de geçerli değildir. 

Av. Arb. Rasim Bozkurt

Tüm Makaleler
İletişim Bilgileri