MAKALELER

Tüm Makaleler
07.10.2021

İşveren İşçinin Çalışma Koşullarında Tek Taraflı Değişiklik Yapabilir Mi?

İşveren, iş sözleşmesiyle belirlenen veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarından esaslı olanlarını ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir.

Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz.

Hangi durumların esaslı değişiklik olduğu hakkında kesin bir ölçüt yoktur. Bu nedenle bir değişikliğin esaslı değişiklik olup olmadığı her bir olayın özelliğine göre belirlenir. Yargıtay uygulamasına göre ücretin veya eklerinin  işçi aleyhine değiştirilmesi, işyerinin değiştirilmesi, işçinin yaptığı işin değiştirilmesi esaslı değişiklik sayılmaktadır. İşverenin yönetim hakkından kaynaklanan değişiklikler ise esaslı değişiklik sayılmaz.

İşçi değişiklik önerisini 6 iş günü içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz.

Av. Arb. Rasim Bozkurt

Tüm Makaleler
İletişim Bilgileri