MAKALELER

Tüm Makaleler
30.09.2021

Yıllık Ücretli İzin Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İşyerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi de dahil olmak üzere en az bir yıl çalışan işçi yıllık ücretli izne hak kazanır. Örneğin 30.09.2020 günü işe giren bir çalışan yıllık izne 30.09.2021 günü hak kazanır.

İşçi işe gitmese de 4857 sayılı kanuna göre çalışmış gibi sayılan süreler yıllık izin süresinin hesabında dikkate alınır. Örneğin evlilik, doğum, ölüm izinleri, kadın işçilerin doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları sürelerde işçi çalışmasa da çalışmış sayılır ve bu süreler yıllık izin süresinin hesabında dikkate alınır.

Ancak çalışma süresi içinde örneğin toplam 5 gün mazeretsiz işe gitmeyen çalışan ise yıllık izne 06.10.2021 günü hak kazanır.

İhbar önelinin ilavesi suretiyle yıllık izne hak kazanılamaz. Örneğin 30.09.2020 günü işe başlayan bir çalışana işveren 01.09.2021 günü ihbar verip 30.09.2021 günü çıkaracağını söylese işçi yıllık izin ücreti talep edemez.

İşçinin aynı işverene ait işyerinde farklı zamanlardaki çalışmaları 1 yıllık sürenin hesabında birleştirilir. Aynı şekilde işçinin aynı işverenin farklı işyerlerinde çalıştığı süreler de birleştirilir.

Yıllık izin süresi 1-5 yıl (dahil) çalışma süresi olanlar için 14 gün,  5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlar için 20 gün, 15.yıldan itibaren ise 26 günden az olamaz. Ayrıca 18 yaşından küçük işçilerle 50 yaşından büyük işçilere verilecek yıllık izin süresi, kıdemleri ne olursa olsun 20 günden az olamaz.

Yıllık izin kullanılırken izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.

Av. Arb. Rasim Bozkurt

Tüm Makaleler
İletişim Bilgileri