MAKALELER

Tüm Makaleler
05.07.2021

Evlenme, Evlat Edinme, Ölüm Ve Doğum İzni Nedir?

İş Kanunu’na göre işçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir.

İşçinin bu izinleri kullanabilmesi için belli bir süre kıdeme sahip olması gerekmez. 1 gün kıdemi olsa bile bu izinleri kullanabilir.

İzin kullanılacak günler tatil günlerine denk gelirse süre uzamaz. Örneğin Kurban Bayramının 1.günü kanunda yazılı kişilerden birini kaybeden çalışan zaten kurban bayramı tatilindeyse artık ayrıca ölüm izni kullanamaz. Ancak işyerinde normalde bayramda çalışılıyorsa ölüm günü dahil 3 gün izin kullanır.

Bu izinleri kullanmak kanundan kaynaklandığı için işverenin işçiye izin vermemesi söz konusu değildir. Diğer bir ifadeyle kanunda sayılı hallerden biri gerçekleştiğinde çalışan bu izinleri işveren izin vermese de kullanabilir.

Evlenme, evlat edinme, ölüm ve doğum izinleri ücretli izinlerdir. Dolayısıyla işçi çalışmadığı halde ücreti kendisine ödenir ve bu izinler yıllık izinden düşülmez.

Av. Arb. Rasim Bozkurt

Tüm Makaleler
İletişim Bilgileri