MAKALELER

Tüm Makaleler
28.06.2021

Hangi İşçilere Fazla Mesai Yaptırılamaz, Yaptırılırsa Ne Olur?

Aşağıda sayılan işçilere fazla mesai yaptırılamaz.

1-18 yaşını doldurmamış işçilere,

2-Fazla çalışma yapmaya sağlıklarının elvermediğine ilişkin raporu olan işçilere,

3-Gebe işçilere,

4-Yeni doğum yapmış ve çocuk emziren işçilere,

5-Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçilere,

6-Yer altında maden işlerinde çalışan işçilere,

 

7-Aşağıda yazılı işlerde çalışan işçiler ise günde 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz. Dolayısıyla bu işçilere fazla mesai de yaptırılamaz.

Kurşun, arsenik, cam, cıva, çimento,kok fabrikalarıyla termik santraller, çinko, bakır, alüminyum, demir ve çelik, döküm, kaplamacılık, karpit, asit, akümülatör, kaynak, madenlere su verme ve kauçuk sanayiinde çalışanlardan yönetmelikte yazılı işleri yapanlar, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerden yönetmelikte detayları yazılı işleri yapanlar, yine yönetmelikte detayları yazılı gürültülü, su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden 20 metreye kadar derinlik veya 2 kg/cm2’den az basınçta yapılan işler, pnömokonyoz yapan tozlu işler ile tarım ilaçları kullanımı işlerinde yönetmelikte detayları yazılı işleri yapan işçilere.

 

8-Aşağıda yazılı işlerde çalışan işçiler ise günlük 7,5 saatten daha az süre ile çalıştırılmak zorundadırlar. Haliyle bu işlerde çalışanlara da fazla mesai yaptırılamaz. Bunların çalışma süreleri yönetmelikte ayrıca belirtilmiştir. Bu işler şunlardır:

İniş,çıkış ve geçiş dahil 20 metreden daha derin su altında veya 2 kg/cm2 basınçtan fazla hava içinde çalışmayı gerektiren işlerde çalışanlar, dalgıçlar, cıva izabe fırınlarında, elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işlerde çalışan işçiler, kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma işlerinde, karbon sülfürden etkilenme tehlikesi bulunan işlerde, karbamatlı ve organik fosforlu insektisitlerin yapımı, paketlenmesi, çözelti olarak hazırlanması ve uygulanması işlerinde çalışanlar.

 

Yukarıda 8 madde halinde yazılı işlerde çalışanlar, kendilerine fazla mesai yaptırılması halinde iş akdini kıdem tazminatına hak kazanarak feshedebilir.

Av. Arb. Rasim Bozkurt

Tüm Makaleler
İletişim Bilgileri