MAKALELER

Tüm Makaleler
25.06.2021

İşçi Fazla Mesai Ücreti Almak Yerine Serbest Zaman Kullanmayı İsteyebilir Mi?

Bir işyerinde fazla mesai yapan işçi, 1 saatlik fazla çalışmasının karşılığını, saatlik ücretinin birbuçuk katı zamlı ödenmesi yerine 1 saat 30 dakika serbest zaman olarak kullanmayı isteyebilir.

Bunun için işçinin, işverene, fazla mesaisini 6 ay içinde serbest zaman olarak kullanacağını yazılı olarak bildirmesi gerekir.

İşveren, işçinin serbest zaman kullanma talebini reddedemez. Ancak serbest zamanın kullanılacağı tarihleri, işin veya işyerinin gereklerine uygun olarak işveren belirler. 

İşçi serbest zamanını çalışma günlerinde kullanır. Diğer bir ifadeyle serbest zaman, işçiye yasadan ve sözleşmeden kaynaklanan tatil ve izin günlerinde kullandırılmaz.

Son olarak serbest zaman, işçiye aralıksız bir şekilde kullandırılmalıdır. Örneğin 1 saat 30 dakikalık serbest zaman ikiye bölünerek kullandırılamaz. 

Av. Arb. Rasim Bozkurt

Tüm Makaleler
İletişim Bilgileri