MAKALELER

Tüm Makaleler
31.05.2021

Okul Aile Birliği Çalışanlarının İşçilik Alacaklarında Davalar Kime Karşı Açılmalıdır?

Bu konuyla ilgili önceleri içtihat farklılıkları varken bu farklılıklar Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin kapatılıp 9. Hukuk Dairesiyle birleşmesi neticesinde Eylül 2020’de alınan 41 sayılı ilke kararı ile  çözülmüştür.

Bu ilke kararıyla Okul Aile Birliklerinde işçi olarak çalıştırılanların ücretleri ve sigorta primleri her ne kadar okul aile birliği tarafından ödense de emir ve talimatları bakanlık yetkilileri olan okul müdürleri veya yardımcıları verdiğinden Okul Aile Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında birlikte istihdam olarak adlandırılabilecek bir ilişkinin varlığı kabul edilmiştir. Bu sebeple, işçi alacaklarından Okul Aile Birliği yanında Milli Eğitim Bakanlığı da birlikte istihdam hükümlerine göre sorumlu kılınmıştır. Bu durumda işçi, her iki işverene ya da bunlardan sadece birine karşı dava açabilir.

İşe iade davalarında konu bölünemediğinden davanın her iki işverene birlikte açılması gerekir. Bu arada işe iade davası açısından otuz işçi sayısının tespitinde, her bir işverenin ayrı ayrı çalıştırdığı işçi sayısının toplamı yerine, birlikte istihdam hükümlerine tabi işçi sayısının dikkate alınması gerektiği kabul edilmiştir.

Av. Arb. Rasim Bozkurt

Tüm Makaleler
İletişim Bilgileri