MAKALELER

Tüm Makaleler
12.03.2021

İşe İade Davası Nedir?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesine göre:

  • Bir işyerinde 30 veya daha fazla işçi çalışıyorsa,
  • Çalışanın en az 6 aylık kıdemi varsa ve
  • Bu çalışan belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışıyorsa

çalışanın iş akdini sona erdirmek isteyen işverenin

  • işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da
  • işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan

geçerli bir sebebe dayanması zorunludur.

Eğer işveren, işçinin iş sözleşmesini sebep bildirmeden, geçerli bir sebep olmadan veya bahane bir sebep ileri sürerek sona erdirirse işçi, feshi ihbardan itibaren en geç 1 ay içinde işe iade talebiyle yasal yollara başvurabilir.

Davayı kazanan işçi dava sırasında çalıştırılmadığı süreler için en çok 4 aylık tutarındaki maaşını alır, fesih geçersiz sayıldığından bu 4 aylık süre kıdeminden sayılır ve işine geri dönmüş olur.

Eğer işe başlatılmazsa 4 aylık maaşı ile birlikte AYRICA en az 4 en çok 8 aylık ücreti tutarında tazminat kazanır ve ayrıca şartları oluşursa kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık ücretli izin hakkını da alır.

Av. Arb. Rasim Bozkurt

Tüm Makaleler
İletişim Bilgileri