MAKALELER

Tüm Makaleler
16.02.2021

İşçinin Ücreti Doğru Hesaplanmaz Veya Ödenmezse Ne Olur?

 

Bir çalışan iş akdini sona erdirirken kıdem tazminatına hak kazanabilmek için kanundaki nedenlere dayanmak zorundadır.

Bu nedenlerden biri de 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/II,e bendindeki “işveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse” hükmüdür.

Maaşın kararlaştırılan tarihte ödenmemesi, eksik ödenmesi, fazla mesailerin, hafta tatili çalışması ücretinin veya ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin hiç ödenmemesi, eksik ödenmesi veya ücretin sigortaya eksik bildirilmesi bu madde kapsamına girer. Dolayısıyla çalışan bu sebeplerden birine dayanırsa kıdem tazminatına hak kazanır.

Av. Arb. Rasim Bozkurt

Tüm Makaleler
İletişim Bilgileri