ŞİRKETLER HUKUKU

Şirketler hukuku, hukukun ana dalları altında incelendiğinde ticaret hukuku bünyesinde yer alır. Ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devir edilmesi gibi konulara dair genel kuralları içermekle beraber şirketlere dair hukuki ilişkileri ve uyuşmazlıkları düzenleyen bir hukuk dalıdır. 

Şirketler hukuku kapmasında sayabileceğimiz ticari faaliyetlerin her aşamasının alanında uzman bir ekip ile takip edilmesi büyük önem taşır. Şirket sahibi ve hissedarlarının, bilhassa da şirketin haklarının korunması, koruyucu avukatlık kapsamında maddi ve hukuki sürecin yönetilmesi, tüm sürecin profesyonel takibinin şirketlere sağlayacağı faydalar açıktır. Aksi hal ise her aşaması belli bir usul ve kaideye tabi olan şirketlerin geri dönüşü zor mağduriyetlerine sebebiyet vermektedir. 

Bozkurt Hukuk & Danışmanlık ; şirketler hukuku alanında, yerli ve yabancı nitelikteki her türden yatırımların geliştirilmesi ile alakalı olarak, müvekkillerine şirketler hukuku hususunda destek sağlamaktadır. Bu kapsamda, holding, özel izne tabi şirketler, anonim ve limited şirketler ile özel adi ve iş birliği ortaklıklarının kurulması, şirketler hukuku ile alakalı tüm sözleşmelerin incelenmesi ve müzakere süreçlerinin yürütülmesi, şirketler nezdinde genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının gerçekleştirilmesi, şube açılışlarının gerçekleştirilmesi, iç yönergelerinin hazırlanması ile şirket iç işleyişine uygun olarak yürürlüğe konulması, imza sirkülerinin hazırlanması, şirket esas sözleşme tadil metinlerinin hazırlanması,  şirketler topluluğu vb. sair ilgili pek çok alanda en iyi şekilde müvekkil şirketleri temsil etmektedir.

Bozkurt Hukuk & Danışmanlık, şirketler hukuku ile ilgili her türlü hukuki konuda müvekkillerle bir işbirliği içinde olup; her müvekkil özelinde ticari ve hukuki gereksinimleri gözeterek şirketlere alternatif çözüm önerileriyle hukuki bilgilendirme yapmaktadır.

Ofisimiz tarafından şirketler hukuku alanında başlıca faaliyet alanlarımız şunlardır;

Birleşme, Devralma ve Bölünme

Ortak Girişimler ve Stratejik Ortaklıklar

Yeniden Yapılandırma

Yabancı Yatırımcılar için Şirket Kurulumu

Ana Sözleşme

Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Toplantıları

Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması, Müzakeresi ve Tadili

Gizlilik Sözleşmeleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Uyum Süreçleri

Franchising / Bayilik İşlemleri

İletişim Bilgileri