AİLE HUKUKU

Aile, toplumun temel yapı taşı olması itibariyle gerek sosyoloji biliminin gerekse hukuki disiplinin odaklarından biridir. Aile hukuku evlilik bağının kurulması öncesinden başlayıp, birliğin sonlandırılması, ortak çocuk ile kişisel ilişki kurulması, mal varlığı haklarının ve evlilik birliğinin korunması gibi oldukça geniş bir hukuki alanı düzenlemektedir.

Aile hukuku; nişanlanma, evlilik, ayrılık, anlaşmalı – çekişmeli boşanma, mal rejimi uyuşmazlıkları, soy bağının kurulması, velayet, nafaka, aile konutu şerhi, tazminat, yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi gibi hukuki uyuşmazlıkların çözümüne hizmet ettiğinden, dikkat ve titizlikle takip edilmesi gereken süreçler içermektedir.

Bozkurt Hukuk & Danışmanlık, uzman ekibi ile aile hukukundan doğan davaların yürütülmesi, mal rejimi sözleşmesi ve tasfiyesi, anlaşmalı boşanma veya sulh protokollerinin hazırlanması ve icra takiplerini yürütülmesi gibi hususlarda özel hayatın gizliliği gözetilerek, özenle hizmet vermektedir. Bozkurt Hukuk & Danışmanlık olarak aile hukukuna tabi olarak vermiş olduğu muz hukuki hizmetler şu şekilde özetlenebilir;

·      Nişanlanma,

·      Evlenmenin koşulları ve hükümleri,

·      Boşanmanın koşulları ve sonuçları,

·      Mal rejimleri,

·      Aile konutu,

·      Soy bağı,

·      Evlat edinme,

·      Velayet, çocuğun nafaka hakkı,

·      Vesayet,

·      Kayyımlık,

·      Yasal danışmanlık,

·      Yardım nafakası

·      Çocuk hakları  

İletişim Bilgileri