TİCARET HUKUKU

Gelişmekte olan ve gittikçe globalleşen ticari hayat sebebi ile, ticari işletmelerin artması ve buna bağlı olarak hukuki risklerin ve ticaret hukuku alanına bağlı olan tüm ihtiyaçların arttığı önemli bir gerçektir. Türk Hukukunda ticari ilişkiler ayrıntılı, titiz ve güçlü kurallara tabidir. Bu nedenle, ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerin ticaret hukuku alanında uzman, alanında tecrübe sahibi kişi ve kurumlarla ortaklık yapması gerekmektedir.

Ticaret hukuku genel anlamda tacirler arasında bulunan kıymetli evrak hukuku, iş ve borç ilişkilerinin kurulması, yönetilmesi ve sonlandırılması, bir ticari işletmeyi ilgilendiren kuruluş, yapılanma, çalışma şekli, karar alma, bunların dışında ticaret hukukunun alt dalı olarak nitelendirilebilecek sigorta hukuku kapsamındaki çalışmaları ifade eder.

Bozkurt Hukuk & Arabuluculuk, ticaret hukuku ile ilgili her türlü hukuki konuda müvekkilleriyle sık ve yoğun bir işbirliği içinde olup; her müvekkil özelinde ticari ve hukuki gereksinimleri gözeterek gerçek ve tüzel kişilere gerek dava ve kanuni yollar gerekse alternatif çözüm önerileriyle hukuki bilgilendirme yapmaktadır. 

Bozkurt Hukuk & Arabuluculuk, genel hatlarıyla şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi, sermaye artırımı ve indirimi işlemleri, sermaye değişiklikleri sonucunda ortakların zarara uğraması halinde zararın giderilmesi, ortakların kişisel alacaklarının takibi ve şirket alacaklarının icra müdürlüğü ve mahkemeler aracılığıyla takibinin sağlanarak tahsil edilmesi işlemlerini gerçekleştirmektedir. Bozkurt Hukuk & Arabuluculuk olarak vermiş olduğumuz hukuki hizmetler şu şekilde özetlenebilir;

·      Ticari Sözleşmeler

·      Satış ve Satın Alma Sözleşmeleri

·      Uluslararası Ticaret

·      Acentelik, Bayilik, Tek Satıcılık ve Distribütörlük

·      Franchising

·      Kamu Alımları ve İhaleleri

·      Haksız Rekabetin Önlenmesi

·      Lojistik, Taşıma ve Deniz Ticareti Hukuku

·      Birleşme, Bölünme ve Devralma

·      Şirket Davalarının Yönetimi

İletişim Bilgileri