HUKUKİ DANIŞMANLIK

Hukuki danışmanlık gerek gerçek gerekse tüzel kişilerin, içinde bulundukları sektör veya durumlar ile alakalı işleyişin sağlıklı olarak devam edebilmesi adına, uzman hukukçular tarafından sürekli bir halde müvekkilleri ile çalışmaları şeklinde kısaca özetlenebilir. Hukukçular müvekkilleri adına iş ve işlemler için denetim ve incelemeler yapmakta, belgeler ve süreç üzerinde durmakta ve önleyici ve koruyucu hukuk hizmetleri sunmaktadır.

Bozkurt Hukuk & Danışmanlık olarak gerek şahsi iş ve işlemlerde gerekse şirketlerde güvenli ve düzgün bir hukuki altyapının oluşturulması, hukuki ihtilaf sayısının minimum seviyeye indirilmesi ve karşılaşılan tüm ihtilaflarda şirket menfaatlerinin maksimum ölçüde korunmasını amaçlamaktayız.

Özellikle şirketlerin kuruluş aşamasından, sözleşme süreçlerine kadar her türlü adımın hukuki bir denetimden geçmesinin oldukça önemli olduğunu da belirtmek gerekir.  Şirketin kısa ve uzun vadede gerçekleştireceği planlar, şirket ana sözleşmesinin düzenlenmesi, iş ilişkisi kurulan diğer kişi ve kurumlarla yapılan sözleşmelerin denetlenerek aleyhe herhangi bir hükmü ihtiva etmeyen sözleşmelerin yapılması buna örnek olarak verilebilir.

Şirketler açısından işçi-işveren ilişkilerinde birçok şirketin iş davaları ile karşı karşıya kaldığı bilinmektedir. İş sözleşmelerinin düzenlenmesi, fesih süreçlerinin hukuka uygun şekilde yapılması oldukça önemli bir konu olup, taraflar bakımından korumayı sağlamak ancak hukuki denetim ile gerçekleşebilir. Bu sebeple iş hukukunda bulunan uzmanlığımızı da önleyici hukuki destek çatısı altında müvekkillerimize sunmaktayız. Böylece müvekkillerimiz adına önleyici tedbirlerle geleceğe yönelik bir koruma sağlanmasına katkıda bulunmaktayız.

Hukuki danışmanlık, bir nevi önleyici ve koruyucu hukuk hizmeti olduğundan müvekkiller adına birden çok faydası bulunmaktadır. Bunlar;

·       Hukuki sorunların oluşmaması için gerekli tedbirler alınarak sorunlar kaynağında çözüme kavuşturulur.

·       Hukuki riskler minimize edilerek büyük mali kayıpların önüne geçilir.

·       Şirket yöneticilerinin, zamanlarını hukuki konular hususunda harcamadan şirketin hukuki koruma altında olduğu bilincinde olmaları işlere pozitif yansır,

·       İtibarın korunması için hukuki çözümler sağladığından, şirketlerin marka değerini arttırır.

·       Tüm ticari ilişkilerde hukuki avantaj sağlar,

·       Kaçınılmaz davalar söz konusu olduğunda, her dava için ayrı ayrı vekalet ilişkisine girmek yerine sürekli danışmanlık vekaleti ile birlikte müvekkillere ekonomik avantaj sağlar.

Bozkurt Hukuk & Danışmanlık, tüm bu avantajlı hususları müvekkillerine sunarak müvekkillerinin sürekli olarak hukuki güven içinde olmalarını sağlamaktadır.

İletişim Bilgileri